Grundejerforeningen Strandstâuan

er en forening af ejere af sommerhusgrunde, beliggende i Vestre Sømark, Pedersker på Bornholm, omfattet af lokalplan nr. 3’s delområde nr. 1 i Bornholms Regionskommune (oprindeligt vedtaget i Aakirkeby Kommune).

I praksis er alle grundejere, der har adgangsveje til deres grund via én af følgende veje
- Strandvangen
- Strandparken
- Sjøstâuan
- Strandløkken
pligtige til at være medlemmer af foreningen, jfr. lokalplanens bestemmelser.

Nogle ganske få grundejere har fra gammel tid før lokalplanens vedtagelse og inden grundejerforeningerne blev dannet, ikke ønsket at være medlemmer af foreningen. De pågældende betaler dog bidrag vil vejvedligeholdelsen til foreningen.

Foreningen er dannet ved sammenlægning i 2006 af to tidligere uafhængige grundejerforeninger, Grundejerforeningen Strandvangen/Strandparken og Grundejerforeningen Sjøstâuan.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere indenfor foreningens område.

I praksis har det hidtil vist sig, at vejvedligeholdelsen i området har været det største opgaveområde.

 

Tilbage til menu